uit het juryrapport van de schrijversprijs der Brabantse Letteren, 12 maart 2005


genomineerd waren:


Minke Douwesz - Strikt

Florette Dijkstra - De vrouw van verf

Rob Kappen - Klein verhaal van een grote gekte

Stijn van der Loo - De galvano

Vrouwkje Tuinman - Vitrine

Arjan Visser  - De laatste dagen[...] Het mag duidelijk zijn dat de jury voor elk van de genomineerde boeken grote waardering heeft. Alle zes zijn ze zeer uitgesproken in thema, stijl en toon en het is juist die eigenheid die deze debuten tot goede literatuur maakt.

Een dergelijke verscheidenheid had het vergelijken en het kiezen van de winnaar tot een zware opgave kunnen maken. Dat bleek mee te vallen. Bij vijf van de zes debuten plaatste de jury, naast veel waarderende opmerkingen, ook nog kritische kanttekeningen. Voor de uiteindelijke winnaar had zij echter slechts lovende woorden. Niets stond daar een totale overgave aan het werk in de weg.


Het winnende debuut is een juweeltje van verbeeldingskunst. Het is daarbij, hoe weinig pretentieus het op het eerste gezicht ook oogt, stilistisch het beste van de zes genomineerde boeken. Elke zin is functioneel en de grote geschiedenis wordt op subtiele wijze persoonlijk gemaakt. Zo wordt het goed doordachte en ingewikkelde plot bijna terloops uitgewerkt tegen de achtergrond van het opkomend fascisme, dat als een dreigend beest op de achtergrond loert. Het boek is daardoor volledig in balans en een uiting van grote literatuur. Ten slotte lees je ondanks de bescheiden, ingehouden toon meteen dat hier een karakter aan het woord is.

Het is dan ook unaniem en met overtuiging dat de jury LiBra heeft geadviseerd de Schrijversprijs der Brabantse Letteren 2005 toe te kennen aan Stijn van der Loo met De galvano.


De jury van de Schrijversprijs der Brabantse Letteren 2005,


Mieske van Eck

Reinjan Mulder

Ilja Leonard Pfeijffer


12 maart 2005

Volkskrant.html